คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ

World News

คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุแล้ว พวกเขาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงที่ว่าความผิดปกติเหมือนการชนในคุณสมบัติการขนส่งสามารถเปลี่ยนในอุณหภูมิโดยแทนที่อะตอมแคลเซียมบางส่วนด้วยโซเดียม เพื่อไปยังจุดกำเนิดของกล้องจุลทรรศน์ด้วยพฤติกรรมที่สังเกตได้พวกเขาศึกษาตัวอย่างที่มีโซเดียมโดปาปิงต่างกันโดยใช้แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

ในเทคนิคนี้แรงบิดของตัวอย่างแม่เหล็กจะถูกวัดเมื่อสัมผัสกับสนามที่มีความแข็งแรงพอ ๆ กันเช่นเดียวกับเข็มเข็มทิศที่สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กโลก และวิธีการนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทีมชี้ไปที่ต้นกำเนิดของความผิดปกติการเชื่อมโยงอย่างแน่นหนาระหว่างคุณสมบัติแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์อุณหภูมิซึ่งไม่พบความผิดปกติใด ๆ ในการวัดการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์พฤติกรรมของแม่เหล็กเป็นสิ่งที่ใคร ๆ คาดหวังสำหรับแม่เหล็กไฟฟ้า นี่ไม่ใช่กรณีที่อุณหภูมิที่ผิดปกติอีกต่อไป ปรากฏซึ่งสามารถอธิบายได้โดยการฉายภาพของช่วงเวลาแม่เหล็กบนระนาบมุมฉากของเครื่องบินไปยังแกนหมุน c ของแกนเฟอร์ไรต์ที่ง่าย ปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อการหมุนเอียงทำให้เกิดกลไกที่เรียกว่าซูเปอร์แลกเปลี่ยน