โครงร่างของโพลีอะคริลาไมด์ที่แทรกซึมอยู่กับน้ำ

World News

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไปซึ่งอาจทำให้เครื่องทำงานช้าลงทำความเสียหายต่อส่วนประกอบหรือทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ ตอนนี้นักวิจัยที่รายงานในจดหมายนาโนได้พัฒนาไฮโดรเจลที่สามารถทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลงเช่นแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและแปลงความร้อนทิ้งเป็นพลังงานไฟฟ้า

ส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดรวมถึงแบตเตอรี่ไดโอดเปล่งแสงและไมโครโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์สร้างความร้อนระหว่างการทำงาน ความร้อนสูงเกินไปสามารถลดประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของอุปกรณ์นอกเหนือจากการสิ้นเปลืองพลังงานอัจฉริยะที่สามารถแปลงความร้อนทิ้งเป็นพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยังลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ จนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ทีมสร้างไฮโดรเจลประกอบด้วยโครงร่างของโพลีอะคริลาไมด์ที่แทรกซึมอยู่กับน้ำและไอออนที่เฉพาะเจาะจง