Categories
technology

ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อช่วยผู้ซื้อผู้สูงอายุ

มาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ซื้อที่มีอายุมากกว่าและมีความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส ผู้ซื้อในร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งได้ถอดชั้นวางทิ้งไว้ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับสิ่งของจำนวนมากการให้ความสำคัญกับผู้ที่อ่อนแอและผู้สูงอายุในการส่งมอบออนไลน์ โซ่จะติดตามคู่แข่งเช่นเทสโก้ในการ จำกัด จำนวนของผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ผู้ซื้อสามารถซื้อ